luni, 17 ianuarie 2011

DOCUMENTE NECESARE PENTRU LEASING - PERSOANE JURIDICE

LEASING SE POATE FACE CU UN AVANS INTRE 20 SI 30% DIN SUMA

URMATORI DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU LEASING:


PERSOANE JURIDICE
·         oferta (factura proforma & descriere tehnica)( O FACEM NOI)
·         cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard) (FORMULARUL PRIMITI DE LA NOI)
·         copie act de identitate reprezentant(i) legal(i) firma “conform cu originalul”
·         specimen de semnatura pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA
·         bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani
·         bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent
·         ultima balanta lunara
·         copie dupa certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului
·         copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA
·         copie statut si contract sau copie act constitutiv
·         decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul)
·         imputernicire din care sa reiasa numele persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul)
·         certificate constatator
Acte suplimetare pentru sume finantate peste 50.000 euro:
prezentarea detaliata a firmei.

Niciun comentariu: